info@v-c.com.ua +38 063 064 00 77
Войти на сайт

UNIC

25 Мая 2018

Шановні друзі!
Із задоволенням запрошуємо Вас на -

ПЕРШІ ЩОРІЧНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ МЕРЕЖІ

ВПРОВАДЖЕННЯ КУЛЬТУРИ ДІЛОВОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ – ПЕРШИЙ РІК ДІЯЛЬНОСТІ МЕРЕЖІ. ОБГОВОРЕННЯ ДЛЯ КОМПАНІЙ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ В УКРАЇНІ, ТА ПЕРШІ ЩОРІЧНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ МЕРЕЖІ


Діяльність Мережі: досягнення та плани


У ході зустрічі Мережа представить свій Річний звіт діяльності, а Виконавчий комітет та Комітет з доброчесності презентують результати своєї роботи. Експертна група презентуватиме свою діяльність та поділиться результатами своєї роботи над розробкою продукту Оцінки юридичних ризиків для Учасників.


У рамках заходу відбудеться схвалення шляхом голосування Річного звіту, Етичного стандарту, змін до Меморандуму про партнерство та річного бюджету Мережі. Мережа також проведе обрання нового учасника Виконавчого комітету.

Під час експертної панелі відбудеться обговорення процедури сертифікації рівня доброчесності Учасників Мережі, а саме викликів та переваг, які вона створює.


Учасники

Уповноважені представники компаній-учасників Мережі запрошуються до голосування відповідно до програми заходу. Усі інші гості запрошуються в якості спостерігачів. Захід відкритий для власників та топ-менеджменту компаній, зокрема приватних та державних підприємств, українських представництв міжнародних компаній, великого, малого та середнього бізнесу в усіх сферах діяльності, представників державних органів, груп громадянського суспільства, бізнес-асоціацій, а також міжнародних та локальних партнерів.


За посиланням можна ознайомитися з Порядком денним Зборів (українською): https://goo.gl/JENtW1

Реєстрація

Участь у заході безкоштовна за умови попередньої реєстрації. Просимо перейти за посиланням для подання вашої заяви: https://goo.gl/forms/7QLK04lprmAw8xzs1

Вам буде надіслано електронне повідомлення з зазначенням статусу вашої реєстрації. Кінцевий термін реєстрації – 28 травня 2018 року (до кінця робочого дня).

Реєстрація може бути продовжена або завершена до кінцевого терміну з огляду на обмежену спроможність відповідного місця проведення заходу. У разі виникнення питань щодо реєстрації або з інших питань просимо, будь ласка, звертатися до Анни Попової за телефоном: +38 067 543 70 33 або електронною поштою: info@unic.org.ua.


FIRST UNIC MEMBERS' ANNUAL MEETING

IMPLEMENTING BUSINESS INTEGRITY CULTURE – FIRST YEAR OF UNIC ACTIVITY. DISCUSSION FOR COMPANIES OPERATING IN UKRAINE AND FIRST UNIC MEMBERS’ ANNUAL MEETING


The UNIC Activity: Achievements and Plans

In the course of the meeting, the UNIC will present its Annual Report. The Executive Committee and the Ethics Committee will report the results of their activity. The Expert Group will introduce its operations and will share results of its work on developing Legal Risk Assessment tool for members.

In the framework of the event, the voting for the approval of the UNIC Annual Report, Ethical Standards, amendments to the Memorandum on Partnership and to the UNIC annual budget will be conducted. The UNIC will also elect a new member of the Executive Committee.

During the Experts Panel section, the Certification of business integrity of the UNIC Members, in particular, its benefits and challenges will be discussed.


Participants

Authorized representatives of the UNIC Member companies are invited to the voting session according to the Agenda. Other guests are invited to participate in the event as observers. The meeting is open for owners and top-management of companies, including private and state-owned enterprises, Ukrainian representative offices of multi-national enterprises, large, small and medium-sized businesses from all sectors of activities, representatives of the state bodies, civil society groups and business associations.

You can find the Agenda of the Meeting at this link (in English): https://goo.gl/y942Wm


Registration

The event is free of charge but registration is required for this event. Please follow the link to submit your application: https://goo.gl/forms/7QLK04lprmAw8xzs1

You will receive an email stating your registration status. Deadline for registration is COB 28 May 2018.

The registration may be extended or closed before the deadline if venue capacity is reached. Should you have any questions related to registration or other queries please contact Anna Popova at tel.: +38 067 543 70 33 or by e-mail: info@unic.org.ua.


Возврат к списку